Jméno:   Heslo:  
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo
Zboží v košíku celkem za 0,- Kč
Jít do košíku >>

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci
veškeré podmínky a ustanovení týkající se provozu internetového obchodu Rybářské potřeby GRUNDIK jsou obsaženy na této stránce v sekcích
- nákupní řád
- reklamační řád
Prosíme seznamte se s nimi.

NÁKUPNÍ ŘÁD

I. Základní ustanovení
Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Rybářské potřeby GRUNDIK (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Zuzana Řechková Grundová , nám. 17.listopadu 298, 261 01 Příbram VII, IČ 63327342, registrována na OŽÚ Příbram I pod č.j.:34735/2007/OŽÚ/Ste

II. Objednávka
Objednávku může učinit kupující přímo v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky nebo budete o přijetí objednávky informováni telefonicky)
je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Zboží, které budete chtít vyměnit - za jinou velikost - nebo jiné zboží v hodnotě objednaného zboží - bude Vám započteno při výměně poštovné ( dobírka - do 2kg )  GLS - 150,-Kč .

III. Ceny
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavíráníkupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. Bonusy a slevy

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jim různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách.
V. Způsoby platby
Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby (ceny uvedeny včetně DPH) :

Hotově - platba v hotovosti při převzetí zboží na prodejně. Prodávající si neúčtuje poplatek za tento způsob úhrady.

1. Dobírkou - platba v hotovosti řidiči nebo pracovníkovi přepravních společností při přebírání zboží. Poplatek za platbu dobírkou ( doběrečné) se pro jednotlivé přepravce liší:

      GLS - 50,-Kč

2. Převodem - platba převodem na bankovní účet Prodávajícího. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho  bankovní účet : 51 - 1942520207/0100 , variabilní symbol : xxxx (č.objednávky) , konstantní symbol : 0008

Objednané zboží na našem e-shopu NELZE PLATIT DÁRKOVOU POUKÁZKOU !!!!

VI-VII. Doba dodání zboží
Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do dvou pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků přepravní službou, celková doba od objednávky k doručení zásilky kupujícímu nepřesáhne 5 pracovních dnů.
Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby přepravní služby.
V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího ( e-mailem nebo telefonicky), informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky.

VIII. Způsoby dopravy

Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.
Zboží, které nese největší riziko nebo je nadměrné zasíláme pouze pomocí přepravce GLS.

Přepravní služby  GLS - přepravní společnosti doručují zásilky následující pracovní den. Aby byla zásilka doručena druhý den, musí být objednáno zboží, které je skladem a objednávka musí být uskutečněna nejpozději do 10.00 hodin. Během vytížených termínů (např. období Vánoc), není doručení do druhého dne garantováno.

V případě dobírky jsou k objednávce připočteny náklady podle způsobu dopravy a platby, kterou si vybere Kupující z nabídky při uzavírání objednávky (  GLS 120,-Kč  a při platbě na dobírku doběrečné -   GLS 30,-Kč.) Při objednávce nad 5 000,- poštovné ani doběrečné za zásilky po ČR NEÚČTUJEME. Balík s celkovou délkou nad 150cm posíláme pouze přepravní službou GLS. Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží a balné je již v ceně.

IX. Cena dopravy
Cena dopravného a doběrečného je závislá na způsobu dopravy a platby, který si Kupující vybere. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pro dopravu v České republice platí následující ceny:

Přepravní služba GLS - cena při platbě převodem 120,-Kč. Cena při platbě na dobírku 150,-Kč

Balné si neúčtujeme u žádných zásilek.
Balík nad 150cm zasíláme pouze přepravní službou GLS
. Cena za neskladné a nadrozměrné zásilky může být po dohodě se zákazníkem upravena dle podmínek přepravce.

Pokud Vaše objednávka přesáhne 5 000,-Kč, je doprava v ČR zdarma.

X. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení paragrafu 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením paragrafu 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@grundik.cz. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícíhodo črtnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá nebo se prokáže prodávajícím, že zboží, které odeslal je v pořádku. Zaplacené poplatky za přepravné apod. při odstoupení od smlouvy z důvodu výměny nebo vrácení zboží bez udání důvodu, prodávající nevrací. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
 pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátiti poskytnutý dárek.


Na vrácení zboží  je potřeba PŘEDEM UPOZORNIT PRODÁVAJÍCÍHO     a to ve znění  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR , číslo (číslo faktury nebo daňový doklad) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží -  pošt.složenkou nebo na  účet- číslo. Datum a Váš podpis".

XI. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením paragrafu 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:

-kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
-kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
-v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
-kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odeslánímzboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

XII. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno, příkjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautorizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Pro změnu nebo smazání osobních údajů kupující kontaktuje e-mailem prodávajícího.

XIII. Záruka, reklamace
Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce reklamační řád.

Pro reklamaci je potřeba mít daňový doklad (fakturu nebo paragon).

Daňový doklad prodávající vloží do balíku se zásilkou.

XIV.Mimosoudní vyřizování stížností

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů nebo prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává ˇUřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Bankovní spojení na prodávajícího je: KB 51-1942520207/0100.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Základní ustanovení
Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Rybářské potřeby (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Zuzana Grundová , nám. 17.listopadu 298, 261 01 Příbram VII, IČ 63327342, DIČ CZ6358221628.
Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

II. Zjevné vady při převzetí zboží   

Příjemce je povinen ihned po převzetí překontrolovat obsah zásilky a funkčnost objednaného zboží. V případě zjištění poškození zásilky je Kupující povinnen ihned podat zprávu ( telefonicky, e-mailem nebo SMS zprávou)!

Přepravní společnost GLS

V případě zjevného poškození zásilky, příjemce musí ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Pokud příjemce zjistí, že je zásilka poškozena až po převzetí, je povinen toto poškození nahlásit na zákaznický servis přepravní společnosti GLS do 2 pracovních dní. Příjemce musí kontaktovat e-shop o vzniklé škodné události nejpozději do 2 pracovních dní.

III. Shoda s kupní smlouvou
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §1914 až 1925, § 2099 až  2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992Sb., o ochraně spotřebiteleve znění pozdějších předpisů).
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-  zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u  zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží..
Vady, které se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamované zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

IV. Vrácení zboží bez udání důvodů
Dle §53 odst. 7 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura nebo paragon.
Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Na vrácení zboží doporučujeme PŘEDEM UPOZORNIT PRODÁVAJÍCÍHO a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet - číslo ( Vaše číslo účtu )

V. Délka záruční doby
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na spotřební zboží je poskytována v délce 24 měsíců. U některých druhů zboží výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu. Tato informace je uvedena prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

VI. Místo uplatňování reklamace
Reklamace vady se uplatňuje vždy v provozovně prodávajícího, uvedené na daňovém dokladu. Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

VII. Způsob při uplatňování reklamace
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Doporučujeme reklamaci uplatnit osobně, e-mailem nebo písemně v prodejně Rybářských potřeb, Nám.17 listopadu 298, 261 01 Příbram VII.
Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace.
Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
Dále doporučujeme pro identifikaci do zásilky přiložit kopii faktury nebo daňového dokladu (paragon).

K reklamaci je vhodné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, paragon,reklamovaný výrobek (jednotlivé části výrobku lze reklamovat po dohodě s Prodávajícím).        

Z hygienických důvodů je také nutné, aby bylo zboží řádně vyčištěné.

Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.
V případě, že bude reklamace uznána, má kupující právo na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží k prodejci. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než levnější způsob dopravy pro vrácení zboží, je prodávající oprávněn vrátit částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy.

Kupující bude vyrozuměn o výsledku reklamace v balíku s reklamovaným zboží, případně e-mailem nebo telefonicky.

V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VIII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci
Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházení, zásahem vyšší moci.

IX. Kontakt pro reklamaci
K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
Rybářské potřeby Grundik  -  Zuzana Řechková Grundová
náměstí 17.listopadu 298
261 01 Příbram VII

tel.: 318 660 342

mobil: 602 318 385


e-mail: info@grundik.cz

X.Slevy

Množstevní sleva

Pokud vaše objednávka přesáhne částku 1000,-Kč dostanete od nás na tento nákup slevu ve výši 5% a u nákupu přesahující částku 2.000,- Vám poskytneme slevu 10% na celkový nákup.

Při nákupu přesahující částku 5000,-Kč, neúčtujeme poštovné a doběrečné.

XI.Ochrana osobních údajů

XI.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem          č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XI.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní čislo a ( dále společně vše jen jako " osobní údaje " ).

XI.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

XI.4. Kupující bere na vědomí, že je povinnen své osobní údaje ( při registraci, ve svém uživatelském  účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu ) uvádět správně a pravdivě a že je povinnen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

XI. 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

XI.6.  Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné.

XI.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

XI.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání může:

XI.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

XI.8.2. požadovat,aby prodávajícínebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupjící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Internetový obchod Rybářské potřeby Grundik  provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů je Zuzana Řechková Grundová, se sídlem Suchodol 59, 261 01 Příbram, identifikační číslo: 66327342, zapsaný v živnostenském rejstříku pod č.j. MeUPB 78843/2017/OŽÚ/VH (dále jen „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování nám. 17. listopadu 298, 261 01 Příbram 7, adresa elektronické pošty info@grundik.cz, telefon 602 318 385.

 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

  2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

 1. Na naší webové stránce Rybářské potřeby Grundik můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, e-mailová adresa a obchodní transakce.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

 2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  Podmínky zabezpečení osobních údajů  : 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.                                                               

                                                              2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v listinné podobě.

                                                              3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené subjekty/osoby.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte internetovému obchodu Rybářské potřeby Grundik  pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je Zuzana Řechková Grundová, se sídlem Suchodol 59, 261 01 Příbram, identifikační číslo: 66327342, zapsaný v živnostenském rejstříku pod č.j. MeUPB 78843/2017/OŽÚ/VH (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Rybářské potřeby, nám. 17. listopadu 298, 261 01 Příbram 7, adresa elektronické pošty info@grundik.cz, telefon 602 318 385.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

 4. ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

  1. Na naší webové stránce Rybářské potřeby Grundik se registrujete pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou kontaktní osoba, e-mailová adresa, kontaktní adresa, doručovací adresa a telefoní číslo.

 5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy je 5 let od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

  2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

  2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemným odvoláním na naši emailovou adresu info@grundik.cz nebo kliknutím na odhlášení odběru novinek v zaslaném newsletteru.

  3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

  5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

    

    

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace